Óvodáink

Az Erdélyi püspök utcai épület bemutatkozása

Óvodaházunk egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően az Erdélyi püspök utcán székhely-épületként épült, 2013-ban került átadásra.
Hőszigetelt, energiatakarékos, akadálymentes épület, hat világos, nagy alapterületű, galériás csoportszobával rendelkezik. Minden csoportszobához külön öltöző-és mosdóhelyiség tartozik, az óvoda udvara minden csoportszobából a teraszon keresztül, illetve minden öltözőből is megközelíthető.
A fejlesztő szobában logopédus, fejlesztő-és gyógypedagógus foglalkozik szükség szerint a gyermekekkel.
Nagy alapterületű, jól felszerelt tornaszobánkban sok féle tornaeszköz használatával biztosítjuk a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Az óvoda épületéhez két különálló, ám összenyitható tágas udvarrész tartozik, mindkét udvaron az Uniós követelményeknek megfelelő játékeszközök (csúzdás mászóka, rugós játékok), továbbá babaházak és homokozók kaptak helyet. Az udvarok borítása vegyes felületű: beton, térkő, ütéscsillapító gumilap és füves terület tölti ki. Mindkét udvarrészen több felületű (faszeletes, kavicsos, köves, homokos, füves…) taposóösvény is található, melyeket jó időben egészségmegőrző jelleggel a gyerekek játékidőben is szabadon használhatnak.

Az udvarok árnyékolását természetes és mesterséges technikák (fák, napernyők, ponyvák, „indián sátrak”) segítségével biztosítjuk. Óvodánk fő profilja a környezeti nevelés, nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek környezettudatos szemléletének megalapozására és elsajátítására. A 2017/2018-as nevelési évben elnyertük a Zöld Óvoda és a Madárbarát kert címet is, egy 2020-ban megnyert pályázatnak köszönhetően óvodakertet is kialakítottunk. Óvodakertünkhöz veteményes, virágoskert, sziklakert, fűszerkert és gyógynövénykert is tartozik. Zöld óvodaudvarunkon a gyerekek tervezett körülmények között figyelhetik meg a természet körforgását, megismerhetik a növénytermesztés alapjait, folyamatos megfigyeléseket végezhetnek. Madáretetőink-és itatóink, rovarhotelünk, madárodúink, teknős-lakunk folyamatos megfigyelésével, gondozásával a gyerekek közelebb kerülnek a természethez, megtanulják értékelni azt. Környezeti nevelő óvodaként a zöld-jeles napokat mindennapi nevelőmunkánkba is beépítjük, kiemelt témahetünk az Állatok világnapja, a Víz világnapja, a Föld-napja és a Madarak- fák napja.


A Kálvin téri épület bemutatkozása

A Makói Óvoda Kálvin téri épülete a város szívében helyezkedik el. Három óvodánk közül a legnagyobb befogadó képességű épület. 8 óvodai csoportszoba, valamint egy új, minden igényt kielégítő, nagy tornaszoba várja a gyermekeket. Óvodánk udvara tágas, füvesített területen biztosítja a gyermekeknek a szabad mozgást. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően modern kültéri játékokkal bővíthettük a játszóterünket.  Nevelőmunkánkat elsősorban a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, valamint a mozgásra, a kommunikációra, a tehetséggondozásra és a hátrányok kompenzálására alapozzuk. Az óvodaépületekben folyó nevelőmunkánk során figyelembe vesszük a gyermekek különböző egyéni fejlődési ütemét, életkori sajátosságait. A gyermekek személyiségfejlesztését, képességeik kibontakoztatását a nevelési folyamat egészén belül, az egész napos óvodai ellátás keretében valósítjuk meg. Kiemelt helyet kap nevelőmunkánkban az egészséges életmód igényeinek alakítása, a mozgásfejlesztés, a művészetek megszerettetése, a tehetség gondozása. Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélettel és hozzáállással hisszük, hogy mindenki más és más, ezért igyekszünk mindenkihez megtalálni az egyéni bánásmódot.

A nevelőmunka többségében homogén csoportszervezési formában történik, ahol azonos életkorú gyermekekkel foglalkozunk egy csoporton belül. 2013. óta tehetségpont, 2016 óta Akkreditált tehetség pont vagyunk. A Kálvin Téri Tagintézmény épületében kiemelten foglalkozunk a tehetséggondozással. Négy tehetséggondozó műhelyben foglalkozunk a gyerekekkel. Barkács – kézműves műhely, Szín-kör-dráma játékok műhely, Ész-bontogató logikai gondolkodást fejlesztő műhely, valamint a sportot népszerűsítő Ovi-foci műhely ad lehetőséget arra, hogy délutánonként a tehetségük kibontakoztatását megélhessék a gyermekek. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi, lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakozását. Védettséget, örömet nyújtó óvodai közösségben alakítjuk ki és fejlesztjük azokat a képességeket, készségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermek sikeres emberré váljon. A kisgyermek személyiségének kibontakozásához olyan bizalmat, biztonságot, megértést és toleranciát sugárzó légkört, feltételeket teremtünk, ahol megismerheti önmagát, felfedezheti a világot, kielégítheti szükségleteit. Egyéniségüket tiszteletben tartva törekszünk arra, hogy az ismeretek befogadására nyitottak legyenek, egyéni, differenciált nevelésünk, fejlesztő munkánk eredményeként sikeresen felkészüljenek az egész életen át tartó tanulásra. Gyermek-, játék-, és személyközpontúnak valljuk magunkat. Ennek megfelelően olyan életteret biztosítunk számukra, ahol mindegyikük szükségletei szerint valósíthatja meg vágyait, megélheti álmait elsősorban a játékokon keresztül.


A Hold utcai épület bemutatkozása

„Célozd meg a Holdat, ha nem sikerül, legfeljebb a csillagok közt landolsz!”

Óvodánk a Kálvin Téri Óvodaház részeként működő, önálló épület, melyben három gyermekcsoport kapott helyet. A csoportokba összesen 70 kisgyerek jár, velük 5 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens és 3 nevelőmunkát segítő munkatárs foglalkozik. Ez a gyermeklétszám ideális a családias hangulatú, szülők- gyermekek- pedagógusok jó együttműködését megvalósító légkör megteremtéséhez. Ez óvodánk fő erőssége, melyre nevelőmunkánkat építjük. Szakmai feladatainkat a Makói Óvoda Nevelési Programja alapján végezzük. A program lehetővé teszi a 3-7 éves korosztály optimális képességfejlesztését, a játékos, de tudatos fejlesztőmunka megvalósítását. A megvalósítás minőségét garantálja a pedagógusok személyisége, szakértelme és többéves tapasztalata. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, mely a nagycsoportos korosztály számára kínál választási lehetőséget (barkácsolás- néphagyományőrzés, sakk-ovi, Bozsik foci).

Hold utcai Óvodaházának sok-sok éve működő, az öt-hét évesek körében nagyon népszerű kreatív műhelye a Ládafia. A Ládafia műhely tevékenységei a következő témák köré csoportosulnak:
•  népi kézműves tárgyak készítése
•  játékok barkácsolása
Mindezek a népművészet motívumainak felhasználásával, kulturális vonatkozású ünnepe, jeles napok tükrében. Hagyományos programjaink a családdal való szoros együttműködést segítik elő. A Családi Napokon, Óvodabálon, ünnepi vásárokon és rendezvényeken a szülők gyerekeikkel és a nagyszülőkkel együtt szívesen vesznek részt, támogatják elképzeléseinket, melyet ezúttal is köszönünk.
Ha ön és gyermeke szeretnének egy otthonos, családias óvoda dinamikus és befogadó közösségének tagjai lenni, szeretettel látjuk és várjuk!!


A Kassai utcai épület bemutatkozása

A Kassai Utcai Tagintézmény Makó városának Vertán telepi részén elhelyezkedő családias, gyermekközpontú óvoda. Óvodánk udvarán megtalálható füvesített és térkövezett terület egyaránt. Uniós szabványoknak megfelelő játékeszközökkel van felszerelve. Az óvodaudvar egyedi sajátossága egy épített medence, ami focipályaként funkcionál. Rendelkezünk mezítlábas ösvénnyel és futóbiciklikkel is, melyek a gyermekeket szolgálják. Az óvodaépületünk felújítása, korszerűsítése folyamatos. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetkultúrára, a gyermekek környezettudatos nevelésére, így udvarunkon több fa, veteményeskert, fűszernövénykert, sziklakert van, az ablakokat színes virágok díszítik. Nagy gondot fordítunk a Zöld Jeles napokra. Zöld- óvoda címmel rendelkezünk. Minden évben részt veszünk A virágos Makóért- városszépítő és a Magyarország legszebb konyhakertje versenyen. Az óvodai dolgozók pozitív mintával szolgálnak a gyermekek ökológiai szemléletformálására és az egészséges életmód szokásainak megalapozására, valamint a gyermekeken keresztül a Szülők szemléletformálására.  A gyümölcs és virág eredményeként lepke barát kert vagyunk.
A sokoldalú ismeretszerzés, tapasztalás lehetőségeinek megszervezése, mélyítése, rendszerezése a célunk.
Az új ismereteket a gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, megismerési vágyára építjük, támaszkodva eddigi élményeikre, tapasztalataikra.

Változatos tevékenységeket biztosítunk felfedezésre, megfigyelésre, megismerésre, kísérletezésre és gyakorlásra, alkalmazásra, egyénre szabottan, differenciáltan.  A játékot és minden tevékenységet differenciálunk a gyermekek eltérő személyiségjegyeinek és tudásának, életkorának megfelelően. A mindennapi munkánkhoz rengeteg saját készítésű eszközt készítünk, melyben az újrahasznosítás fontos szerepet játszik, ami óvodaépületünk egyik kiemelt része. Óvodánk saját pedagógiai program alapján dolgozik, melynek fő eleme a tevékenységközpontúság. Az óvoda programjának megvalósításában  főiskolát végzett óvodapedagógusok tevékenykednek. Az Ő munkájukat  szakképzett dajkák,  pedagógiai asszisztens,  és  karbantartó segíti. Külső segítőtársaink is vannak, akikkel szélesíthetjük óvodánk szolgáltatási körét:  logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus. Pedagógusaink érdeklődési köre sokrétű, melynek megfelelően különböző képesítéseket szereztek. Óvodánkban tehetséggondozás  és hátránycsökkentés egyaránt folyik. A partnerkapcsolatok erősítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Legfőbb partnereink a Szülők, akikkel közösen több rendezvényt szervezünk (családi nap, karácsonyi csillagszóró, Pöttöm Palota, kirándulások stb). Jó kapcsolatot ápolunk az óvodákkal, iskolákkal, vállalkozókkal, alapítványokkal, képviselőkkel egyaránt. A Pöttöm Palota rendezvénysorozatunknak köszönhetően magas létszámmal működünk. Ennek célja nemcsak a leendő óvodások megismertetése az óvodával, hanem az esetleges nevelési fejlődésben észlelt problémák feltérképezése, a családok tájékoztatása, segítése.