Get Adobe Flash player

 

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre

c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek

e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Ez az összeg 2019. január 1-től nettó 128.810 Ft/fő összegre emelkedik!

Kérjük, azokat a családokat, akik az új összeg miatt jogosulttá váltak a kedvezményre, hogy az óvodában kérhető nyilatkozattal nyújtsák be igényüket az ingyenes étkezésre!

Felhívjuk azon szülők figyelmét is, akik jelenleg ingyenes étkezésben részesülnek, amennyiben jövedelmükben változás történt, és az 1 főre jutó összeg meghaladja a 128.810 Ft/főt, 15 napon belül haladéktalanul be kell jelenteni az intézmény részére.

 

 

 

A Makói Óvoda Erdélyi p. utcai óvodájának Levendula csoportja ezúton szeretné megköszönni Kedvessy Gabi Bíborboltszívből jövő önzetlen szeretetét és támogatását, amit évek óta tanúsít felénk!

Jótékonysági vásárok és bálok, karácsonyi vásárok alkalmával mindig kapunk az általa készített csodákból!

Hálásan köszönjük Gabi!

Makói Óvoda Levendula csoportosai és óvónénijei

 

Kerékpártúrán az Erdélyi püspök ovi Pitypang csoportja

 

Az egészségprojekt keretében egy kis kerékpártúrára vállalkoztunk a csoportunkkal. Előzőleg felmértük, hogy tud-e mindenki kerékpározni és van-e kerékpárja. Kértük a szülőket, hogy hozzák üzemképes állapotba a járműveket. Többen már az óvodába is kerékpárral járnak, így van gyakorlatuk. Szép, napsütéses délelőttöt sikerült kifognunk. Mindenki hozta reggel a kerékpárját, amit nagy izgalommal lestek az ablakunk előtt indulásig. Megbeszéltük a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos szabályokat, amit be is tartottak: jobb oldalra húzódva haladtak, betartották a követési távolságot, figyeltek társaikra.
Egészen Újvárosig mentünk a kerékpárúton, majd a visszaúton megálltunk egy kis játékra a Víztoronynál lévő játszótéren.
Nagyon sok pozitív élménnyel gazdagodva és kellemesen elfáradva tértünk vissza az óvodába. Délután lelkesen mesélték a szülőknek a kirándulás részleteit, mely tovább erősítette a csoport összetartozását.
 
Juhász Gáborné
óvodapedagógus