Get Adobe Flash player

Nagyon szépen köszönjük a mai önzetlen munkát a Givaudan Hungary Kft vezetőinek, dolgozóinak, a szülőknek, illetve az óvoda dolgozóinak, mellyel hozzájárultak az Erdélyi püspök utcai óvoda udvarainak szebbé tételéhez! Fa mászókák, padok, asztalok, padozatok festése megtörtént, illetve egy új rugós hintával bővült az udvari játékeszközünk, melyet a Givaudan Hungary Kft. ajánlott fel óvodánknak! Nagyon köszönjük a gyerekek nevében is!
 
 
 
A Kálvin Téri óvoda Katica csoportja a Boldogságóra program keretében elnyerte a hónap csoportja címet, melyhez ezúton is gratulálunk! :) 

 

 

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre

c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek

e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Ez az összeg 2019. január 1-től nettó 128.810 Ft/fő összegre emelkedik!

Kérjük, azokat a családokat, akik az új összeg miatt jogosulttá váltak a kedvezményre, hogy az óvodában kérhető nyilatkozattal nyújtsák be igényüket az ingyenes étkezésre!

Felhívjuk azon szülők figyelmét is, akik jelenleg ingyenes étkezésben részesülnek, amennyiben jövedelmükben változás történt, és az 1 főre jutó összeg meghaladja a 128.810 Ft/főt, 15 napon belül haladéktalanul be kell jelenteni az intézmény részére.