Get Adobe Flash player

Makó átfogó oktatásfejlesztésének köszönhetően megújult az Újvárosi Óvoda. Az Európai Uniós fejlesztésnek köszönhetően a jövőben is biztosított a városban valamennyi kisgyermek számára a magas színvonalú óvodai ellátás.

Az új óvoda épülete energiatakarékos, ami a tervezéskor fő szempont volt. Profi hőszigetelést kapott az épület, takarékos izzókat, padlófűtést, és korszerű vízrendszert építettek be.

A tágas és világos csoportszobák egyaránt családias és szeretetteljes hangulatot árasztanak. A gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően változatos és elegendő játékkal, mesekönyvvel, mozgásfejlesztő eszközökkel rendelkezünk, mely biztosítja számukra a fejlődést. Jól felszerelt tornateremben végezzük a mozgásfejlesztést, és tágas közösségi térrel is rendelkezünk. Az óvoda udvarán sokféle szabadtéri ügyességi mozgásfejlesztő játék, babaház és homokozó található.

Pedagógusaink óvodapedagógus diplomával rendelkeznek, közülük több óvónő, szakvizsgával is: gyógytestnevelő, beszédfejlesztő, közoktatás vezető.

Óvodánk saját pedagógiai program szerint végzi a kisgyermekek készség és képességfejlesztését. Valljuk, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel egészül ki, ezért a családban szerzett tapasztalatokat, tudást, ismeretet az óvodában tervezetten, szervezett keretek között bővítjük, mélyítjük el.

Kiemelten fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás kialakítását, a tehetség gondozását, a tehetség felismerését óvodáskorban. Délutáni tehetségműhelyeinkben sokféle színes tevékenység közül választhatnak a gyermekek: gyermektánc, varázsecset, Kisfürkész, angol foglalkozások. Ezeken a szervezett foglalkozásokon 5-7 éves gyermekek vesznek részt.

A lassabban fejlődő gyermekekkel szakszerű pedagógusok foglalkoznak (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, szurdopedagógus).

A 2017/2018-as nevelési évtől óvodánk elnyerte a Madár-barát kert, ill. a Zöld óvoda címeket. Nagyon büszkék vagyunk ezekre!

Várunk minden kisgyermeket és szüleit óvodánkba!

„…ha annak látjuk a gyermekeket, aminek lenniük kellene,

akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek.”

Goethe