Get Adobe Flash player

 

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre

c) akinek a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek

e) nevelésbe vételét rendelte e| a gyámhatóság,vagy

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,azaz nettó összegének 13o %-át.

Ez az összeg 2019. január 1-től nettó 128.810 Ft/fő összegre emelkedik!

Kérjük, azokat a családokat, akik az új összeg miatt jogosulttá váltak a kedvezményre, hogy az óvodában kérhető nyilatkozattal nyújtsák be igényüket az ingyenes étkezésre!

Felhívjuk azon szülők figyelmét is, akik jelenleg ingyenes étkezésben részesülnek, amennyiben jövedelmükben változás történt, és az 1 főre jutó összeg meghaladja a 128.810 Ft/főt, 15 napon belül haladéktalanul be kell jelenteni az intézmény részére.